Помёт "Q"

01/09/2021
   дата рождения: 01 сентября 2021 г.
   4 девочки
 
         
    Выпускной видеофильм помёта "Q":  https://www.youtube.com/watch?v=AB200-0_TlU&list=PLspZrO8v74FcZke078bihd...

 

девочка 1: DaVita's Heart Queen "БЭТТИ" (г. Москва)
                        на фото - 2,5 мес.
                            
 
девочка 2: DaVita's Heart Quail "ЛЮСЯ" (г. Тула)
                        на фото - 2,5 мес.
                            
 
девочка 3: DaVita's Heart Quill "ВИТА" (г. Тула)
                        на фото - 2,5 мес.
                            
 
девочка 4: DaVita's Heart Quest "АСТИ" (Бали)
                       на фото - 2,5 мес.